Revize klimatizací

Držíme certifikát, který nás opravňuje ke kontrole těsnosti zařízení s fluorovanými skleníkovými plyny a regulovanými látkami, ke znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek, k instalaci, údržbě a servisu zařízení s fluorovanými skleníkovými plyny a regulovanými látkami podle článku 8 nařízení Komise (ES) č. 303/2008, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání k certifikaci společností a pracovníků, pokud jde o chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující některé fluorované skleníkové plyny. Na základě tohoto certifikátu provádíme revize chladicích zařízení, mrazicích zařízení, klimatizací a tepelných čerpadel.

Poptávka revize

Máte-li zájem o revizi vaší klimatizace, vyplňte prosím následující formulář - co nejdříve vás budeme kontaktovat.