Podrážděné oči z klimatizace

Po dobu činnosti klimatizace v režimu chlazení se na povrchu výparníku vnitřní jednotky usazují nečistoty, během odtávacího cyklu je jeho povrch vlhký a teplý. To je vynikající prostředí pro růst a množení mikrobů. Ty pak mohou způsobit různé alergické reakce, např podráždění sliznic. Doporučujeme vnitřní jednotku pravidelně 2x ročně vyčistit speciálním desinfekčním přípravkem CondenCide.