Jak se provádí montáž?

Datum: 31.03.2011
  | 
Kategorie: Poradna
Montáž klimatizace

Do vnitřního prostoru se připevní vnitřní jednotka klimatizace, venkovní jednotka se umístí do venkovního prostoru. Vnitřní a venkovní jednotka se propojí chladicím potrubím a elektrickým kabelem. Ke klimatizaci je nutné zajistit elektrický přívod a odvod kondenzátu do odpadu buď samospádem nebo pomocí čerpadla kondenzátu Aspen.